MAKLUMAT PELAYANAN :
DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

img_head
HAKIM 8

DATA RIWAYAT KEPEGAWAIAN

DYAH DEVINA MAYA GANINDRA, S.H.
/ 04 Juni 1995
Islam
NOPANGKAT / GOL. RUANGTMTSURAT KEPUTUSAN
NOMORTANGGAL
1
2
3
4
NOJABATANSATKERTMTSURAT KEPUTUSAN
NOMORTANGGAL
1 Calon Hakim
2 Calon Hakim
3 Hakim Tingkat Pertama
4
NOTINGKATNAMAJURUSANTGL LULUS
1 STRATA I
2 SLTA-
3 SLTP-
4 SD-
NONAMA PELATIHANTEMPATTAHUN
1
2 - -
3 - -