MAKLUMAT PELAYANAN :
DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

img_head
PANITERA

DATA RIWAYAT KEPEGAWAIAN

SULAIMAN, S.H.
Aceh Utara / 31 Desember 1967
Islam
NOPANGKAT / GOL. RUANGTMTSURAT KEPUTUSAN
NOMORTANGGAL
1 Juru Muda Tk. I (I/b) 01/03/1990 W1-14.KP.04.01. TAHUN 1990 07/06/1990
2 Pengatur Muda (II/a) 01/04/1992 04-01/00065/KEP/IV/1993 26/05/1993
3 Pengatur Muda Tk.I (II/b) 01/04/1997 04-01/00001/KEP/IV/1997 04/03/1997
4 Penata Muda (III/a) 01/10/2001 A2.2269.KP.04.05 TAHUN 2002 11/04/2002
5 Penata Muda Tk. I (III/b) 01/10/2005 2249/SK/DIRJEN-X/D1/11/05 17/11/2005
6 Penata (III/c) 01/10/2009 1396/DJU/SK/KP.04.1/PP/IX/2009 11/09/2009
7 Penata Tk. I (III/d) 01/10/2013 665/DJU2/SK/KP 04.1/X/2013 11/10/2013
NOJABATANSATKERTMTSURAT KEPUTUSAN
NOMORTANGGAL
1 StafDepartemen Kehakiman Instansi Luar01/03/1990W1-14.KP.04.01. TAHUN 1990 07/06/1990
2 StafDepartemen Kehakiman Instansi Luar01/06/1991W1-71.KP.04.02.TAHUN 1991 01/06/1991
3 Panitera PenggantiPengadilan Negeri Sigli07/04/2005125/DJU/SK/KP.04.6/III/2011 01/12/2011
4 Panitera MudaPengadilan Negeri Sigli03/02/2012125/DJU/SK/KP.04.6/XII/2011 01/12/2011
5 Wakil PaniteraPengadilan Negeri Sigli23/09/201468/DJU/SK/KP.04.5/9/2014 08/09/2014
6 PaniteraPengadilan Negeri Sigli23/05/201795/DJU/KP04.5/3/2017 15/03/2017
7 PaniteraPengadilan Negeri Bireuen09/03/202021/DJU/SK/KP04.5/1/2020 29/01/2020
NOTINGKATNAMAJURUSANTGL LULUS
1 SDSDN 3 Samalanga-1980
2 SLTPSLTP Negeri-1983
3 SLTASLTA Negeri-1986
4 S1Universitas Jabal GhafurIlmu Hukum2001
NONAMA PELATIHANTEMPATTAHUN
1
2
3
4
5